Slipning av skridskor till barn och andra nybörjare.

 I fot och fotled finns det tjugosex (26) olika ben, sammansatta av femtiosju (57) olika leder !

Då är det inte så konstigt att när man skall lära sig åka skridskor  så har man problem med stabiliteten, både

i sidled och framåt/bakåt.

För att underlätta och förkorta inlärningsprocessen är det mycket viktigt att skridskon är korrekt slipad.

En oslipad skridsko har en skena som en "banan". Detta gäller även helt nya skridskor. 

För att lära sig åka bra måste man profilslipa skridskon och lägga en åkyta. Det innebär att man slipar skridskon

plan på mitten så att åkaren därmed får hjälp att hitta balanspunkten. När man erhållit tillräcklig stabilitet i fot och

fotled så övergår åkytan till att veka som en glidyta och skridskoåkningen blir ännu mycket roligare.

Med jämna mellanrum måste sedan skridskon slipas vass. Det är viktigt för åkglädjen men även för säkerheten.

En slö skridsko blir svårare att svänga med och att få stopp på. Därmed kan den ge upphov till onödiga vurpor och även till kollisioner etc.

 

Slipning av långfärdsskridskor. 

Den smala skenan och det speciella stål som används till moderna långfärdsskridskor gör den mycket svårslipad.

Trösten är att den inte behöver slipas lika ofta som en vanlig skrídsko.

Den behöver inte vara "sylvass" utan det viktigaste är att skenkanterna är jämna utan hack samt att skenprofilen hålls intakt.

När man åker långfärdsskridskor så skall isen smälta och man skall, i princip, vattenplana fram. Är då skenan hackig eller har fel profil så känns skridskon vinglig och trög.

 

 

 

 

 

 

 

.